fbpx

Izdavanje telefonom

telefon

Otvaranje naloga telefonom +387 51 230 837

Broj telefona za otvaranje naloga putem telefona koji se snima i koji služi isključivo za otvaranje naloga je: +387 51 230 837.

Molimo Vas da prilikom otvaranja naloga putem telefona poštujete slijedeću proceduru:
 • Zaključite Ugovor o brokerskom posredovanju sa Eurobrokerom kojim se definiše pravo otvaranja naloga putem telefona u skladu sa Pravilima i internim uputstvima Eurobrokera;
 • Prilikom sklapanja Ugovora o brokerskom posredovanju navedite brojeve telefona sa kojih ćete otvarati naloge;
 • Sve pripremne radnje (sve što je potrebno za donošenje odluke o svim elementima naloga) završite prije početka postupka otvaranja naloga;
 • Telefonski kontakt između klijenta i naših brokera treba da bude kratak, jasan i razumljiv, te da onemogućava različita tumačenja zadatih elemenata. U tu svrhu Eurobroker je izvršio standardizaciju elemenata koje klijent treba da saopšti u telefonskom kontaktu sa brokerom prilikom otvaranja naloga. Poštujte slijedeći redoslijed izgovaranja elemenata naloga:
 1. naziv klijenta/naziv nalogodavca (ime fizičkog lica koje otvara nalog);
 2. šifra klijenta (identifikaciona šifra koju svaki klijent dobije prilikom sklapanja Ugovora);
 3. vrsta naloga (kupovni, prodajni, opoziv - u kom slučaju se obavezno navodi tačan broj naloga koji se opoziva);
 4. oznaka HOV (poželjno je da bude dopunjena nazivom emitenta);
 5. količina;
 6. limit cijene: cijena - ukoliko je nalog limitirani ili naglasiti da je nalog tržišni ili slobodni/diskrecioni (otvaranje slobodnog ili diskrecionog naloga se može prihvatiti samo ukoliko je nalogodavac prethodno o tome razgovarao sa brokerom preko kojeg se otvara konkretan nalog);
 7. vrijeme izvršenja: (dnevni, do opoziva, važi do određenog datuma);
 8. posebni uslovi (ako ih ima);
 9. način prikazivanja (nalog sa skrivenom količinom;
 • Ukoliko ne budete poštovali prethodni redoslijed ili budete davali nepotpune ili neprecizne elemente očekujte da će broker izričito zatražiti sve elemente naloga koji su potrebni za njegovo pravilno otvaranje i prijem;
 • Nakon što završite sa zadavanjem elemenata jednog naloga i sigurni ste da želite da se takav nalog otvori, primi i realizuje izgovorićete "POTVRÐUJEM";       
 • Ukoliko želite da iz bilo kojeg razloga prekinete sa započetim otvaranjem naloga ili ne želite da se nalog otvori po zadatim elementima, izgovorićete "PONIŠTAVAM";   
 • Ukoliko želite da otvorite više naloga nakon što završite sa otvaranjem prethodnog naloga izgovorićete "NOVI NALOG" nakon čega možete početi sa davanjem elemenata naloga od tačke c);       
 • Broker preko koga se otvara nalog će na kraju postupka zadavanja elemenata naloga i Vaše potvrde da su zadati svi potrebni elementi izgovoriti "PRIMLJENO".
NAPOMENA:
Nakon prijema naloga putem telefona, zaposleni u Eurobrokeru provjeravaju uslove za prijem naloga i ukoliko su ispunjeni svi propisani uslovi nalog se prima i unosi u BST. Broj naloga iz knjige naloga je uvijek povezan sa arhiviranim tonskim zapisom.
Ukoliko zaposleni provjerom utvrdi da otvoreni nalog ne ispunjava sve uslove za prijem, nalog se odbija, a klijent se o tome obavještava putem telefona, pozivom na broj sa kojeg je nalogodavac otvorio nalog. Na ovaj način obezbjeđen je i tonski zapis o razlogu odbijanja naloga. Lica ovlaštena za prijem naloga u Eurobrokeru mogu preslušati tonski zapis otvaranja naloga.
Eurobroker je dužan čuvati tonske zapise pet godina od dana otvaranja naloga na ovaj način.

EUROBROKER a.d. Banja Luka

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2024 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search