fbpx

Za visok prinos - Investiciono savjetovanje

divider1_eurobroker

Želite da investirate svoj novac, a ne pronalazite pravu investiciju?

Ulaganjem u hartije od vrijednosti možete obezbjediti dodatni izvor prihoda.

Na koji način?

Pravljenjem kvalitetnog portfolija hartija od vrijednosti u saradnji sa nama.

Koje su prednosti?

Mogućnost godišnje zarade od 4 – 10 % u zavisnosti od izabranog načina ulaganja.
Bez oduzimanja vremena
Konstantna profesionalna podrška i analize.

Šta je investiciono savjetovanje?

divider1_eurobroker

Poslovima investicionog savjetovanja smatraju se:

 • davanje savjeta u vezi sa kupovinom, odnosno prodajom određenih hartija od vrijednosti,

 • obavještavanje klijenata o stanju na tržištu hartija od vrijednosti,

 • davanje pravnih ili finansijskih savjeta iz oblasti korporativnog upravljanja,

 • obavljanje tehničke, fundamentalne i druge analize,

 • učestvovanje u izradi pravnih i drugih akata i dokumenata,

 • obavljanje drugih sličnih poslova za klijenta.


Dozvola broj 01-UP-56-346-2/17 izdata od Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske dana 12.07.2023. godine i važi do 12.07.2026. godine

 

Modeli ulaganja

divider1_eurobroker

Za Vas smo napravili tri opcije za ulaganje, odnosno tri pristupa:

 1. Agresivni pristup (70% akcija - 30% obveznice)

 2. Standardni pristup (50% akcije - 50% obveznice)

 3. Konzervativni pristup (30% akcije - 70% obveznice)


Ulaganje Vašeg novca – novac će se, u dogovoru sa Vama, ulagati u sledeće:

 1. obveznice Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srbije

 2. akcije kompanija listiranih na Banjalučkoj, Sarajevskoj, Beogradskoj, Makedonskoj i Zagrebačkoj berzi (samo najkvalitetnije akcije)

 3. akcije najvećih svjetskih kompanija i

 4. u provjerene i svjetski poznate investicione fondove


Omjer ulaganja investirane sume zavisi od izabranog modela ulaganja.

Zašto ulagati u hartije od vrijednosti?

divider1_eurobroker
Image
Image

Ulaganje u hartije od vrijednosti, uz profesionalnu podršku i vrlo racionalan nivo rizika, može donijeti povrat investicije između 4-10 % na godišnjem nivou, što predstavlja jednu od isplativijih varijanti ulaganja. Uz to, hartije od vrijednosti predstavljaju najpopularniji način ulaganja u razvijenim zemljama.

Uslovi

divider1_eurobroker

Iznos i trajanje – minimalan iznos uplate iznosi 10 000 KM ili valuta odgovarajuće
protivrijednosti.

Dužina trajanja Ugovora o investicionom savjetovanju nije vremenski ograničena,
ali se preporučuje minimalno godinu dana.

Provizije

divider1_eurobroker

Ulaganje po najpovoljnijim provizijama


Naknade koje ćete imati su:

 1. Naknada za savjetovanje – naknada koja zavisi od ostvarenog prinosa na kraju perioda

 2. Naknada za trgovanje – naknada po svakoj transakciji

 3. Mjesečno održavanje računa

Šta je potrebno?

divider1_eurobroker
 1. Dostaviti neophodnu dokumentaciju

 2. Popuniti odgovarajuće upitnike i obaviti razgovor sa investicionim savjetnikom

 3. Potpisati Ugovor o investicionom savjetovanju

 4. Uplatiti novčana sredstva

Investicioni savjetnik

divider1_eurobroker
Boris Majstorović
Boris MajstorovićDirektor i Investicioni savjetnik

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2024 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search