fbpx

Zaštitite se

divider1_eurobroker
Zaštitite svoje poslovanje od negativnih kursnih razlika
Obezbjedite stabilno finansiranje preduzeća po predvidivim kamatnim stopama
Osigurajte svoju profitnu stopu kontrolisanjem cijena sirovina
Hedžujte sve otvorene pozicije u bilansu Vaše kompanije

Vi ste?

divider1_eurobroker
 • Kompanija koja se bavi uvozom, izvozom, proizvodnjom, uslugama

 • Imate obaveze i potraživanja u stranoj valuti

 • Zaduženi ste po varijabilnoj ili fiksnoj kamatnoj stopi

 • Koristite sirovine koje su berzanska roba, ili im je cijena vezana za berzansku kotacijuSUOČAVATE SE SA SLJEDEĆIM PROBLEMIMA:

 • Fiksiranjem profitne stope

 • Kursne razlike bitno utiču na uspjeh u poslovanju Vaše kompanije

 • Varijabilna kamata Vam stvara neplanirane troškove

 • Promjenljiva cijena sirovina Vam utiče na profitabilnost kompanije

Mi smo?

divider1_eurobroker
Brokersko – dilersko društvo “Eurobroker” a.d. Banja Luka je ovlašteni posrednik za trgovanje hartijama od vrijednosti na Banjalučkoj i inostranim berzama, osnivač i član Banjalučke berze i Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske. Osnovano je već sada davne 2001. god. što nas čini jednom od prvih brokerskih kuća na tržištu kapitala Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Organizovani smo kao zatvoreno akcionarsko društvo sa sjedištem u Banjoj Luci koje ne posluje u sastavu banke ili druge institucije, što nas čini fleksibilnijim u traženju optimalnih rješenja za potrebe naših domaćih klijenata, a i klijenata izvan Bosne i Hercegovine o čemu svjedoče sljedeće reference na tržištu kapitala Republike Srpske:

 • 77 poslovnica po cijeloj teritoriji Republike Srpske;

 • preko 160.000 klijenata;

 • mlad tim stručnjaka;

 • brz, efikasan i pouzdan sistem trgovanja;

 • dugogodišnja tradicija na tržištu kapitala i još mnogo toga što nas čini jedinstvenim na tržištu.

Naš tim predstavlja spoj mladosti i entuzijazma sa jedne, te iskustva i stručnosti sa druge strane. Naš cilj je rješavanje problema privrednih subjekata u promjenljivom tržišnom okruženju. Naša prednost je pružanje izrazito konkurentske brokerske usluge u svim pogledima: profesionalizam, integritet, inovativnost, sigurnost, fleksibilnost i brzina.

Šta nudimo?

divider1_eurobroker
 • Pregled rizika sa kojima se svako preduzeće suočava, bilo da je proizvodno, trgovinsko ili uslužno.

 • Analizu valutnih, kamatnih i cjenovnih rizika.

 • Zaštitu od navedenih rizika, sa ciljem zaključavanja profitne stope preduzeća.

 • Savladavanje računovodstvenog tretmana derivata i hedž transakcija prema aktuelnoj računovodstvenoj regulativi.

Šta je Hedžing?

divider1_eurobroker
 • Hedžing je investicija koja služi da smanji ili ukine rizik koji se odnosi na neku drugu investiciju.

 • Hedžing je kreiran da minimizira izlaganje nepoželjnom poslovnom riziku, ali takođe dozvoljava i da se profitira od te investicije.

 • Hedžing je mehanizam – strategija za smanjenje mogućih gubitka u realnom poslovanju preduzeća.


Hedžing se postiže korištenjem raznovrsnih derivata rizika. Da bi se ovo shvatilo, najprije je potrebno shvatiti osnove rizičnih derivata (derivata rizika). Uopšteno govoreći, postoje dvije vrste derivata rizika. Derivati kojima se trguje na berzi i kojima se trguje vanberzanski (OTC).
Kao što samo ime kaže, berzanskim derivatima se trguje na svjetskim berzama (npr. NYMEX). Vanberzanski derivati se uglovnom namjenski prave od strane banaka. OTC derivati dolaze s rizikom da ugovorne strane neće ispuniti svoje obaveze.

Ono što Vam mi nudimo su berzanski derivati.

Više o Hedžingu možete pronaći u našoj Brošuri.

Hedžing brošura

Investicioni savjetnik

divider1_eurobroker
Boris Majstorović
Boris MajstorovićDirektor i Investicioni savjetnik

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2024 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search