fbpx

Izdavanje faksom

faks

Otvaranje naloga faksom +387 51 230 836

Molimo Vas da prilikom otvaranja naloga putem FAX-a poštujete slijedeću proceduru:
  • Zaključite Ugovor o brokerskom posredovanju sa Eurobrokerom kojim se definiše pravo otvaranja naloga putem faxa u skladu sa Pravilima i internim uputstvima Eurobrokera;
  • Prilikom sklapanja Ugovora o brokerskom posredovanju navedite brojeve faksa sa kojeg ćete slati naloge;
  • Sve pripremne radnje (sve što je potrebno za donošenje odluke o svim elementima naloga) završite prije početka postupka otvaranja naloga;
  • Elemente naloga obavezno dostavite na propisanom obrascu. Svaki drugi način nije prihvatljiv;
  • Ukoliko u obrascu budete navodili netačne, nelogične, nepotpune ili neprecizne elemente očekujte da će broker izričito zatražiti da se postupak ponovi radi pravilnog prijema i realizacije naloga u Vašem najboljem interesu;
  • U jednom navratu možete poslati više obrazaca tj. naloga;
  • Ukoliko želite da iz bilo kojeg razloga prekinete sa započetim otvaranjem naloga ili ne želite da se nalog otvori po zadatim elementima, a nakon što ste faxom poslali obrazac u Eurobroker, odmah kontaktirajte brokera i saopštitie Vašu odluku nakon čega ćete dobiti instrukcije šta dalje treba da činite;
Preuzmi obrazac za otvaranje naloga (PDF)
NAPOMENA:
Nakon prijema naloga putem faxa, zaposleni u Eurobrokeru provjeravaju uslove za prijem naloga i ukoliko su ispunjeni svi propisani uslovi nalog se prima i unosi u BST. Broj naloga iz knjige naloga je uvijek povezan sa arhiviranim elektronskim zapisom obrasca u fax menadžment sistemu kod Eurobrokera.

Ukoliko zaposleni provjerom utvrdi da otvoreni nalog ne ispunjava sve uslove za prijem, nalog se odbija, a klijent se o tome obavještava putem telefona a na fax sa kog je primljen obrazac sa elementima naloga šalje se obavještenje o odbijanju naloga.
Eurobroker je dužan čuvati elektronske zapise obrazaca pet godina od dana otvaranja naloga.

EUROBROKER a.d. Banja Luka

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2024 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search