fbpx

Metode trgovanja

metode_trgovanja

Metode trgovanja

Hartije od vrijednosti uvrštavaju se na sljedeća organizovana tržišta:   
 • službeno berzansko tržište,
 • slobodno tržište.
Na Banjalučkoj berzi se trguje kontinuiranom metodom i metodom periodičnih aukcija sa preovlađujućom cijenom. Trguje se pet puta sedmično: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak.
Kontinuirani metod trgovanja
Kontinuiranom metodom se trguje akcijama emitenata na berzanskoj kotaciji. Kontinuiranom metodom trgovanja trguje se i akcijama sa slobodnog tržišta koje ispunjavaju kriterijume likvidnosti.

Kriterijumi likvidnosti su:
 • vrijednost trgovanja (KM) sa hartijom od vrijednosti podijeljena sa brojem mogućih dana trgovanja veća ili jednaka 1.000 KM,
 • broj transakcija sa hartijom od vrijednosti podijeljen sa brojem mogućih dana trgovanja veći ili jednak od 3 i
 • broj dana trgovanja hartijom od vrijednosti podijeljen sa brojem mogućih dana trgovanja veći ili jednak od 0,50

Broj mogućih dana trgovanja mora biti veći od 30.

Kriterijumi likvidnosti se izračunavaju uzimajući podatke za period od prethodnih šest (6) mjeseci u odnosu na dan kada se vrši njihovo izračunavanje.

Trgovanje je podijeljeno u tri faze:   
 1. faza prije otvaranje tržišta (od 8:30 do 09:30+"random time")
 2. otvoreno tržište (od 09:30 + "random time" do 13:00)
 3. zatvaranje tržišta (13:00)
Prekinute aukcije traju od 15 do 20 minuta. Dnevno fluktuiranje cijena je ograničeno na ±20% (statički limit). Dinamičke granice su na ±3% (dinamički limit).

Ravnotežni kurs pri otvaranju tržišta se računa prema sljedećem algoritmu:
 • količinski najveći obim prometa,
 • minimalni ostatak,
 • ako ostatak postoji na strani kupovine uzima se najviša cijena, a ako je na strani prodaje uzima se najniža cijena,
 • prosječna cijena između dve selektirane cijene po prethodnim kriterijumima.

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2024 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search