fbpx

Vijesti

Reprogram druga vlade za Swisslion industrija alata a.d. Trebinje

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
vlada_rsBANJALUKA, Savjet Republike Srpske (RS) za privatizaciju usaglasio je protokol za potpisivanje aneksa ugovora o privatizaciji “Industrije alata Trebinje” (IAT), kojim se preduzeće uslovno oslobađa dijela finansijskog dugovanja od 17,2 miliona KM, a dio duga konvertuje u akcije, te predviđa kredit od pet miliona KM.

Predsjednik Vlade RS Aleksandar Džombić rekao je da bi aneks trebalo da prihvati postojeće stanje u novom prehrambenom preduzeću pod uslovom da se izvrši revizija formiranja novog preduzeća te prodaja udjela IAT-a i da se njen rezultat prihvati kao činjenično stanje ukoliko bude pozitivan.

Aneks predviđa i da ugovorna kazna od 15,3 miliona KM, koju je obračunala Investiciono-razvojna banka (IRB), treba da bude uslovno oproštena, dok kupac ne izvrši obaveze iz protokola.

Džombić je rekao da su protokolom definisane poreske obaveze od 17,2 miliona KM i da će obaveze od 8,2 miliona KM sa 31. decembrom 2007. kupac izvršiti u skladu sa zakonom, dok će ostale finansijske obaveze Vlada reprogramirati ili konvertovati u akcije.

On je dodao da će se kreditnim linijama IRB-a obezbijediti kredit od pet miliona KM i da će se u skladu sa subvencijama za podsticaj izvoza razmatrati zahtjev IAT-a u pogledu iznosa koji se može odobriti.

Aneksom će se omogućiti i konverzija potraživanja kupca prema IAT u iznosu od 17,1 milion KM, kako bi se preduzeće oslobodilo finansijskih obaveza i stvorio zdravi bilans.

Prema Džombićevim riječima, Vlada u naredna dva dana treba da potvrdi protokol, nakon čega bi uslijedilo potpisivanje aneksa ugovora o privatizaciji kojim bi kupcu bio ostavljen novi period za izvršenje obaveza.

“Insistiramo da kupac takođe pretvori svoja potraživanja u akcije kako preduzeće ne bi bilo opterećeno potraživanjima iz inostranstva, ali saglasno procentu učešća u kapitalu ostavljamo mogućnost da imamo nekog u upravi”, rekao je Džombić. Izvor: Srna

Pretraga

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2022 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search