fbpx

Vijesti

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Na ovosedmičnom trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet u iznosu od 37.811.279,10 KM kroz 366 transakcija.

Najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 411.231,46 KM s prosječnom cijenom od 0,862 KM na kraju sedmice.

Od fondova najveći promet imao je DUIF Euroinvestment - OAIF Euroinvestment fond, kojim se trgovalo u vrijednosti od 32.837,70 KM. Prosječna cijena na kraju sedmice bila je 8,09 KM.

Dobitnik sedmice
U protekloj sedmici najveći rast zabilježile su akcije preduzeća Industrijske plantaže a.d. Banja Luka s rastom od 119,51% i prosječnom cijenom od 0,09 KM.

Gubitnik sedmice
U protekloj sedmici najveći pad vrijednosti zabilježile su akcije Rafinerija nafte Brod a.d.Brod s padom od 26,97% i prosječnom cijenom od 0,0065 KM.

Indeksi
Indeks BIRS je u protekloj sedmici rastao za 7,42% i njegova vrijednost trenutno iznosi 672,13. Indeks obveznica Republike Srpske, ORS je rastao za 0,17% i sada iznosi 2.647,59.

Detaljnije čitajte na linku.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Eurobroker a.d. Banja Luka će od 1.2.2019. godine obavljati poslove podržavanja likvidnosti na obveznicama emitenta MKD Credis a.d. Banja Luka.

U pitanju je 3. emisija obveznica MKD Credis a.d. Banja Luka lokalne oznake CRRF-O-C. Ukupan broj emitovanih obveznica je 1000 nominalne vrijednosti 1000 KM s godišnjom kamatom od 6%. Isplata kamate i glavnice je polugodišnja, a dospjeće emisije 3 godine.

Podsjećamo, hartija CRRF-O-C je sa aukcijske metode trgovanja prešla na kontinuirano trgovanje, nakon što je, kako to pravila propisuju, ovlašteni član berze, u ovom slučaju Eurobroker a.d. Banja Luka, dobio status podržavaoca likvidnosti za navedenu hartiju.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Obavještavamo Vas da “EUROBROKER” a.d. Banja Luka, u skladu sa odlukom Banjalučke berze i Zakonom o praznicima Republike Srpske, neće raditi sljedeće dane:

 

1. januar (utorak),
2. januar (srijeda),
7. januar (ponedjeljak),
9. januar (srijeda).

Vaš Eurobroker.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Banja Luka - Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske, Radovan Višković, se u svom današnjem obraćanju u Narodnoj skupštini Republike Srpske dotakao vladajućih političkih, ekonomskih i međunarodnih okolnosti i istakao da će se nova vlada fokusirati na ekonomski prosperitet Republike Srpske.

Višković se, između ostalog dotakao i teme tržišta kapitala i tržišta novca za koje je istakao da su u prethodnih sedam godina bili značajan izvor za obezbjeđenje finansiranja i podršku likvidnosti Budžeta Republike Srpske kroz dužničke hartije od vrijednosti.

Prema njegovim riječima, sa ciljem dodatnog unapređenja tržišta kapitala i tržišta novca, te potrebe izmjene načina na koji se stvara javni dug, Vlada Srpske će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti neophodnim izmjenama zakonske regulative, i na taj način omogućiti brže i jeftinije obezbjeđenje potrebnog finansiranja.

Višković je najavio i objedinjavanje Agencije za bankarstvo, Agencije za osiguranje, te Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, a sve sa ciljem uspostavljanja efikasnijeg i efektivnijeg nadzornog tijela.

"Tržište vlasničkih hartija od vrijednosti nije imalo svoju ključnu ulogu, odnosno nije bilo iskorišćeno kao najpovoljniji izvor dodatnog kapitala za razvoj privrednih društava. Namjera Vlade jeste da kroz nove proizvode i dodatnu edukaciju na tržištu vlasničkih hartija od vrijednosti, tržište učinimo privlačnijim, a procedure efikasnijim i efektivnijim, omogućavajući da se i nagrađivanje radnika vrši kroz učešće u vlasništvu privrednih društava”, zaključio je Višković.

 

 

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Banja Luka – Skupština akcionara „Telekom Srpske“ a.d. Banja Luka donijela je odluku o isplati privremene dividende u iznosu od 22,5 miliona KM, koju će akcionarima početi da isplaćuje 28. decembra ove godine.

Na 38. redovnoj skupštini akcionara koja je održana 07.12.2017. odlučeno je da se privremena dividenda raspoređuje srazmjerno na sve akcije društva, a po principu da svakoj akciji pripada isti nominalni iznos od 0,045934956 KM.

Primjetan je pad privremene dividende koju "Telekom Srpske" već tradicionalno isplaćuje u decembru svake godine - 2017. je iznosila približno 0,0517 KM po akciji, a godinu prije 0,0635 KM.

Privremena dividenda se isplaćuje akcionarima „Telekoma Srpske“ koji imaju taj status na dan 27. decembar 2017. Početak trgovanja akcijama Telekoma Srpske bez prava na dividendu je 26.12.2017. godine. Isplaćena privremena dividenda će biti uobzirena prilikom usvajanja finansijskih izvještaja za 2018. godinu i donošenja odluke o raspodjeli dobiti. 

Pretraga

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2021 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search