fbpx

Vijesti

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

PRIJEDOR - Skupština akcionara RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor usvojila je odluku o isplati dividende u iznosu od 15 miliona KM na sjednici održanoj 06.04.2022. Na dnevnom redu 38. redovne skupštine akcionara usvojeno je više odluka među kojima su, pored isplate dividende, usvajanje finansijskog i revizorskog izvještaja za 2021. godinu, usvajanje izvještaja o poslovanju za 2021. godinu i dr.  

Prema usvojenoj Odluci o raspodjeli dividende društva akcionarima, predviđena je isplata 15.000.000,00 KM. Dividenda po akciji iznosi 0,295406849 КМ, a pravo na dividendu će imati svi akcionari koji imaju taj status na dan 27.04.2022. Isplata dividende počeće 01.05.2022. godine.

Usvojene odluke detaljnije možete pogledati ovdje.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

BANJA LUKA – Ministarstvo finansija Republike Srpske je najavilo novu emisiju obveznica Republike Srpske. Druga ovogodišnja, a sveukupno 47. po redu emisija obveznica Republike Srpske će se održati 19.04.2022. godine, objavljeno je na Banjalučkoj berzi.

Najavljenom emisijom emituje se 35.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 35.000.000,00 KM, navedeno je u javnom pozivu. Kamatna stopa iznosi 3,40% na godišnjem nivou, a dospijeće emisije je 5 godina. Isplata glavnice je jednokratno po dospijeću, a kamate jednom godišnje.

Javni poziv za upis i uplatu četrdeset šeste emisije obveznica Republike Srpske možete procitati ovdje.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

LAKTAŠI - Skupština akcionara „Tehnogas - Trn“ a.d. Laktaši razmatraće isplatu dividende u iznosu od 2,5 miliona KM na sjednici zakazanoj za 26.04.2022. Na dnevnom redu 25. redovne skupštine akcionara se nalazi 8 odluka među kojima su, pored isplate dividende iz 2021. godine, usvajanje finansijskog i revizorskog izvještaja za 2021. godinu, usvajanje izvještaja o poslovanju za 2021. godinu, izbor člana upravnog odbora i dr.  

Prema prijedlogu Odluke o raspodjeli dividende akcionarima, predviđena je isplata 2.502.808,98 KM. Dividenda po akciji iznosi 2,58 КМ, a pravo na dividendu će imati svi akcionari koji imaju taj status na dan 20.05.2022. Isplata dividende počeće 30.09.2022. godine.

Poziv za održavanje skupštine i prijedlozi odluka su objavljeni na web stranici Banjalučke berze. Detaljnije možete pogledati ovdje.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

BANJA LUKA – Ministarstvo finansija Republike Srpske je najavilo novu emisiju trezorskih zapisa Republike Srpske. Druga ovogodišnja, a sveukupno 71. po redu emisija trezorskih zapisa Republike Srpske će se održati 06.04.2022. godine, objavljeno je na Banjalučkoj berzi.

Najavljenom emisijom emituje se 2.000 trezorskih zapisa, pojedinačne nominalne vrijednosti 10.000,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 20.000.000,00 KM, navedeno je u javnom pozivu. Cijena je diskontna, a dospijeće emisije je 6 mjeseci.

Detaljnije o predstojećoj emisiji trezorskih zapisa Republike Srpske možete procitati ovdje.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

TREBINJE - "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje emituje drugu emisiju akcija na Banjalučkoj berzi ukupnog iznosa 280 miliona KM.

ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, preduzeće koje posluje u okviru Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" a.d. Trebinje i čija je osnovna djelatnost distribucija električne energije, obavijestilo je javnost o drugoj emisiji akcija na tržištu Banjalučke berze. Nakon najave prve emisije akcija koja nije usvojena na skupštini akcionara, na VII vanrednoj sjednici održanoj 26.02.2022. godine donesena je odluka o drugoj emisiji redovnih akcija javnom ponudom. 

Drugom emisijom emituje se 280.000.000 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 280.000.000,00 KM, navedeno je u javnom pozivu objavljenom na web stranici Banjalučke berze. 

Početak upisa i uplate akcija je zakazan za 31.03.2022. Prvih 15 dana emisije namijenjeno je postojećim akcionarima za korišćenje prava preče kupovine po cijeni od 0,46KM za jednu akciju. Nakon isteka tog roka, preostale akcije će se iznijeti na tržište Banjalučke berze po početnoj cijeni od 0,46KM za jednu akciju.

Javni poziv za upis i uplatu druge emisije akcija možete pročitati ovdje.

Pretraga

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2022 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search