fbpx

Vijesti

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

BANJA LUKA - Skupština akcionara "Krajina GP" a.d. Banja Luka usvojila je odluku o isplati dividende u iznosu od 2 miliona KM na sjednici održanoj 30.06.2022. godine.

Prema usvojenoj Odluci o raspodjeli ostvarene dobiti, predviđena je isplata 2.032.056,54 KM. Dividenda po akciji iznosi 0,18 КМ, a pravo na dividendu će imati svi akcionari koji imaju taj status na dan 21.07.2022. Kao dan početka isplate dividende utvrđen je 28.07.2022. godine.

Akcionarima skrećemo pažnju da u skladu s važećom zakonskom regulativom, potraživanja akcionara prema društvu po osnovu dividendi zastarjevaju u roku od 3 godine od datuma početka isplate dividende te da na vrijeme naplate svoju dividendu.

Detaljnije možete pogledati ovdje.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

MILIĆI – Skupština akcionara preduzeća "Boksit" a.d. Milići usvojila je odluku o drugoj emisiji akcija, objavljeno je na vebsajtu Banjalučke berze.

Na redovnoj skupštini akcionara održanoj 23.06.2022. usvojeno je više odluka među kojima su i Odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2021. godinu, Odluka o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora, Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2021. godinu, i dr. Ipak, najznačajnija odluka o kojoj su akcionari odlučivali jeste Odluka o drugoj emisiji akcija po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital.

Prema usvojenoj odluci, raspoloživa neraspoređena dobit u iznosu od 6.500.000,00 KM biće usmjerena za povećanje osnovnog kapitala putem nove emisije akcija na način da će se emitovati 6.500.000 akcija. Akcije druge emisije pripadaju akcionarima srazmjernno procentualnom učešću u osnovnom kapitalu društva koji na datum presjeka, 13.07.2022. godine, posjeduju akcije navedenog emitenta.

Usvojene odluke su objavljene na web stranici Banjalučke berze te ih detaljnije možete pogledati ovdje.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

BANJA LUKA – Skupština akcionara „Telekoma Srpske“ a.d. Banja Luka donijela je odluku o isplati dividende u iznosu od 45,1 milion KM koju će akcionarima početi da isplaćuje 22. jula ove godine.

Na 45. redovnoj skupštini akcionara koja je održana 24.06.2022. odlučeno je da se akcionarima isplati dividenda u ukupnom iznosu od 45.106.861,57 KM. Dividenda po jednoj akciji iznosi 0,09179559 KM.

Dividenda će biti isplaćena svim akcionarima „Telekoma Srpske“ koji imaju taj status na dan 15. juli 2022. godine, a početak trgovanja akcijama bez prava na dividendu je 14.07.2022. godine.

Takođe, podsjećamo sve akcionare da je uprava "Telekoma Srpske" a.d. Banja Luka donijela odluku da potraživanja po osnovu dividende zastarjevaju u roku od 3 godine od dana nastanka obaveze emitenta tj. od donošenja Odluke o isplati dividende. Po proteku zastare predmetna potraživanja neće biti isplaćivana akcionarima odnosno protekom tog roka akcionari gube pravo prinudne naplate potraživanja po osnovu dividende.

Detaljnije pročitajte ovdje, a za više informacija, kontaktirajte nas putem emaila office[a]eurobroker.ba, telefona 051/230-820, vibera 066/770-077.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

KOZARSKA DUBICA - "Dubički robni magazin" a.d. Kozarska Dubica emituje emisiju akcija na Banjalučkoj berzi ukupnog iznosa 2,2 miliona KM, objavljeno je na vebsajtu Banjalučke berze.

Preduzeće "Dubički robni magazin" a.d. Kozarska Dubica obavijestilo je javnost o 3. emisiji akcija na tržištu Banjalučke berze. Ovom emisijom emituje se 2.200.000 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 2.200.000,00 KM, navedeno je u javnom pozivu.

Početak upisa i uplate akcija je zakazan za 30.06.2022. godine. Prvih 15 dana emisije namijenjeno je postojećim akcionarima za korišćenje prava preče kupovine po cijeni od 0,50KM za jednu akciju. Nakon toga, preostale akcije će se iznijeti na tržište Banjalučke berze po početnoj cijeni od 0,50KM za jednu akciju. Upis i uplata akcija traje do 21.07.2022. godine.

Javni poziv za upis i uplatu treće emisije akcija možete pročitati ovdje.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

PALE – Skupština akcionara Olimpijskog centra "Jahorina" a.d. Pale razmatraće na narednoj sjednici odluku o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka, objavljeno je na vebsajtu Banjalučke berze.

U Pozivu za 41. redovnu skupštinu akcionara zakazanu za 22.07.2022. predložen je dnevni red od 14 odluka među kojima su i usvajanje finansijskih izvještaja za 2021. godinu, usvajanje izvještaja o poslovanju za 2021. godinu, usvajanje odluke o pokriću gubitka i dr. Ipak, najznačajnija odluka o kojoj će akcionari odlučivati jeste odluka o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka iskazanog u finansijskim izvještajima društva na dan 31.12.2021. godine.

Prema Prijedlogu pomenute odluke, osnovni kapital koji trenutno iznosi 71.568.347 KM trebao bi se smanjiti za 39.064.055 KM. Nakon smanjenja osnovni kapital društva iznosiće 32.504.292 KM i sastojaće se od 32.504.292 akcije nominalne vrijednosti 1,00 KM.

Nakon izvršenog smanjenja akcionarima će pripasti broj akcija srazmjeran procentualnom učešću u osnovnom kapitalu društva koje imaju na dan presjeka.

Poziv za održavanje skupštine i prijedlozi odluka su objavljeni na web stranici Banjalučke berze. Detaljnije možete pogledati ovdje.

Pretraga

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2022 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search