fbpx
Investiciono savjetovanje

Investiciono savjetovanje

Vršimo poslove investicionog savjetovanja u vezi sa poslovanjem hartijama od vrijednosti. Naš stručni tim je spreman odgovoriti na sve vaše upite kako biste donosili što kvalitetnije investicione odluke.

Poslovima investicionog savjetovanja smatraju se:

  • obavještavanje klijenata o stanju na tržištu hartija od vrijednosti i davanje savjeta u vezi sa kupovinom, odnosno prodajom određenih hartija od vrijednosti,
  • davanje pravnih ili finansijskih savjeta iz oblasti korporativnog upravljanja,
  • obavljanje tehničke, fundamentalne i druge analize,
  • učestvovanje u izradi pravnih i drugih akata i dokumenata,
  • obavljanje drugih sličnih poslova za klijenta.

Više informacija o usluzi Investiciono savjetovanje možete dobiti na sljedećem LINKU.

Više informacija o usluzi Hedžing možete dobiti na sljedećem LINKU.

(Dozvola broj 01-UP-56-346-2/17 izdata od Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske dana 12.07.2023. godine i važi do 12.07.2026. godine)

 

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2024 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search