fbpx
Agent emisije

Agent emisije

Zadovoljstvo nam je da Vam predstavimo uslugu obavljanja agenta emisije. U obavljanju poslova agenta emisije Berzanski posrednik, za klijenta (emitenta) hartija od vrijednosti (HOV) organizuje poslove u vezi sa izdavanjem hartije od vrijednosti javnom ponudom sa i bez obaveze objavljivanja prospekta i uključivanjem hartija od vrijednosti na organizovano tržište.

Brokersko dilersko društvo “Eurobroker“ a.d. Banja Luka kao agent emisije pruža kompletnu uslugu pripreme i provođenja emisije putem javne ponude, a kako slijedi:

 • savjetovanje preduzeća u vezi sa količinom i cijenom po kojoj će se HOV emitovati;
 • priprema odluke o emisiji za skupštinu akcionara;
 • priprema dokumentacije za zaključenje ugovora sa bankom - depozitarom kod uplate novčanih sredstava po osnovu kupovine HOV;
 • priprema preliminarnog prospekta i prospekta;
 • priprema zahtjeva Komisiji za HOV za odobrenje preliminarnog prospekta i prospekta;
 • priprema obavještenja za javnost o Emisiji;
 • izrada obrasca upisnice za Emisiju;
 • organizovanje i realizacija upisa i uplate HOV iz nove Emisije;
 • praćenje upisa i uplate HOV po osnovu prava preče kupovine i priprema posebnog izvještaja o broju upisanih i uplaćenih hartija po osnovu ovog prava;
 • kreiranje i dostavljanje Komisiji izvještaja o rezultatima Emisije;
 • priprema i podnošenje zahtjeva Komisiji za uvrštavanje HOV iz nove Emisije u registar emitenata kod Komisije;
 • priprema i objavljivanje izvještaja o rezultatima nove Emisije;
 • priprema potrebne dokumentacije da se izvrši upis HOV u Centralni registar hartija od vrijednosti (CRHOV) i njihov prenos na račune kupaca u CRHOV-u;
 • uvrštavanje HOV iz nove Emisije na Banjalučku berzu;
 • koordinacija, izvještavanje, usmene i pismene konsultantske usluge u vezi sa Emisijom, uredno arhiviranje i čuvanje dokumenata u vezi sa Emisijom.

Više informacija o usluzi Agent emisije možete pronaći na sljedećem LINKU.

(Dozvola broj 01-UP-56-346-2/17 izdata od Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske dana 12.07.2023. godine i važi do 12.07.2026. godine)

 

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2024 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search