fbpx
Trgovanje na Banjalučkoj berzi

Trgovanje na Banjalučkoj berzi

Trgovanja hartijama od vrijednosti (hov) obuhvata kupovinu i prodaju hartijama od vrijednosti koje kotiraju na Banjalučkoj berzi (BLSE). Svim klijentima koji žele kupovati i/ili prodavati hartije od vrijednosti nudimo savremenu, jednostavnu, brzu, fleksibilnu i sigurnu trgovinu hartijama od vrijednosti (akcije, obveznice i druge hartije od vrijednosti). Eurobroker raspolaže vrijednim informacijama o tržištu kapitala u Republici Srpskoj i okruženju. Pozivamo investitore da razmotre interesantne mogućnosti za ulaganje u hartije od vrijednosti na tržištu kapitala  Republike Srpske koje pored rizika koji su karakteristični za zemlje u tranziciji nudi i zaista jedinstvene šanse za ulagače.

Organizacija poslovanja Eurobrokera, nadzor Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, dobro osmišljen, moderan i siguran elektronski sistem trgovanja na Banjalučkoj berzi kao i automatizovan sistem za obračun i poravnanje Centralnog registra hartija od vrijednosti - čine jedan siguran ambijent u kome se obavljaju različite transakcije u najboljem interesu naših klijenata.

Da biste izdali nalog za kupovinu ili prodaju hartija od vrojednosti, prvo morate da otvorite brokerski račun tj. potpišete Ugovor o brokerskom posredovanju sa nama.

Više o otvaranju računa i potpisivanju Ugovora o brokerskom posredovanju možete naći na sljedećem LINKU.

Više o načinima otvaranja naloga za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti možete naći na sljedećem LINKU.

(Dozvola broj 01-UP-56-346-2/17 izdata od Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske dana 12.07.2023. godine i važi do 12.07.2026. godine)

 

KONTAKT PODACI

Brokersko - dilersko društvo "Eurobroker"a.d. Banja Luka

Adresa : Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka

Email : office[a]eurobroker.ba

Telefon : +387 51 230 820

Viber : +387 66 770 077

Skype : eurobroker2001

Copyright ©2024 EUROBROKER. Sva prava zadržana.

Search